........::::::ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ::::::........

 

 

Τα ηλιακά πλαίσια χρησιμοποιούνται στις σειρές ηλιακών φωτοβολταϊκών κυττάρων για να μετατρέψουν τα φωτόνια σε χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Με τα ηλιακά πλαίσια, μας παρέχεται καθαρή ανανεώσιμη ενέργεια από τον ήλιο.

Τα ηλιακά πλαίσια συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία από τον ήλιο και μετατρέπουν την ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα ηλιακά πλαίσια αποτελούνται από διάφορα μεμονωμένα ηλιακά κύτταρα. Αυτά τα ηλιακά κύτταρα λειτουργούν ομοία με τους μεγάλους ημιαγωγούς και χρησιμοποιούν μια δίοδο συνδέσεων. Όταν τα ηλιακά κύτταρα εκτίθενται στο φως του ήλιου, οι δίοδοι συνδέσεων μετατρέπουν την ενέργεια από το φως του ήλιου σε χρησιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Τα ηλιακά πλαίσια κατασκευάζονται από πυρίτιο cystalline, που χρησιμοποιούνται σε άλλες βιομηχανίες (όπως η βιομηχανία μικροεπεξεργαστών), και το ακριβότερο αρσενίδιο γαλλίου, το οποίο παράγεται αποκλειστικά για τη χρήση στα φωτοβολταϊκά (ηλιακά) κύτταρα.

 

  Ανεμογεννήτριες Διασυνδεδεμένα Αντλίες Βάσεις Tracker
Μετατροπείς-Inverter Ρυθμιστές φόρτισης Ηλιακοί συλλέκτες Φωτιστικά αυτόνομα
Μπαταρίες συσσωρευτές Αυτόνομα συστήματα Φωτοβολταϊκά πάνελ
 Υβριδικά συστήματα
       

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Ανεμογεννήτριες
Ηλιακοί συλλέκτες
Μετατροπείς-inverters

Ρυθμιστές φόρτισης

Μπαταρίες-συσσωρευτές

Αυτόνομα συστήματα

Διασυνδεδεμένα

Υβριδικά συστήματα

Αντλίες

Φωτιστικά αυτόνομα

Βάσεις Tracker

Φωτοβολταϊκά πάνελ