<<ΕΔΑΦΟΣ - ΥΠΕΔΑΦΟΣ>>

Είναι χρήσιμο να εξακριβώσετε: Η επιφάνεια του εδάφους είναι «φυσική» ή προέρχεται από προσχώσεις.Έχει σημασία για το είδος (και το κόστος) τής θεμελίωσης.

3ο Βήμα

Έδαφος και  υπέδαφος

Όλα σχεδόν τα εδάφη κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες (τα ψαμμιτικά και τα αργιλώδη).Τα πρώτα εξασφαλίζουν  καλή θεμελίωση, όταν έχουν την απαραίτητη συνεκτικότητα.Τα αργιλώδη παρουσιάζουν  επαρκή συνεκτικότητα, εφόσον έχουν  χαμηλό ποσοστό υγρασίας.Αν το ποσοστό είναι μεγάλο, όπως συμβαίνει συχνά, τότε χρειάζονται ορισμένα μέτρα προστασίας που πρέπει να παρθούν εξ αρχής. Δεν αποκλείεται η στάθμη των υπόγειων νερών να βρίσκεται πιο ψηλά από τον πυθμένα του σκάμματος, που πρόκειται να ανοιχτεί. Αυτό, όμως, μόνο με δειγματολογική εξέταση του υπεδάφους μπορεί να διαπιστωθεί έγκαιρα.

Η κλίση στο οικόπεδο δεν είναι μειονέκτημα. Συχνά προσφέρει καλύτερη θέα και διευκολύνει την απορροή των νερών. Είναι και πιο «βολική» για την κατασκευή υπογείου. Γενικά όμως το επίπεδο έδαφος επιτρέπει πιο οικονομικές κατασκευές και ομαλότερες διαδικασίες εγκαταστάσεων και συνδέσεων.
 

 

Δείτε τα επόμενα βήματα

 

 

 

1) Οικόπεδο

2) Τοπογραφικό

3) Έδαφος και Υπέδαφος

4) Χάραξη και Εκσκαφές

5) Θεμέλια

6) Οργάνωση Εργοταξίου

 

 

7) Χτίσιμο  τοίχων

8) Ηχομόνωση στα Δάπεδα

9) Κουφώματα

10) Σύνδεση νερού

11) Ηλεκτρολογικό Δίκτυο

12) Στέγη με Κεραμίδια

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Χορηγοί
Forum
Δικτυακοί Τόποι

Πελάτες μας

Τεχνικές Πωλήσεων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Web Hosting

Κατασκευή web site
Banner Διαφημιστικά
Μηχανές αναζήτησης
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Συμβουλές Επιτυχίας

 

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS


Μαντινάδες
Αστεία-Ανέκδοτα
Ευκαιρίες

Χάρτης Ελλάδος
Μαγειρική

Κοσμήματα
Ονομαστικές Εορτές

Μοναδικές Φωτογραφίες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Του κόσμου τα παράξενα

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 

Λιμουζίνες
Ακίνητα
Ξενοδοχεία
Ταξίδια
Αγγελίες

Προκάτ