<<ΣΤΕΓΗ>>

Σε πολλές γλώσσες η λέξη στέγη είναι ταυτόσημη με τη λέξη σπίτι. Το σχήμα τής στέγης ορίζει κατά κάποιο τρόπο τον γενικό χαρακτήρα του σπιτιού. Αναμφισβήτητα η στέγη παίζει σημαντικό ρόλο για την προστασία και την εμφάνιση του σπιτιού, αλλά και για τις συνθήκες διαβίωσης μέσα σε αυτό.

12ο Βήμα

Στέγη με κεραμίδια.

Πέντε είναι οι βασικές μορφές στεγών. Μερικές φορές συναντώνται σε κάποιους συνδυασμούς, αλλά με τα ίδια κατασκευαστικά δεδομένα. Δίριχτη στέγη. Έχει δύο κεκλιμένες πλευρές, παράλληλες προς τον διαμήκη άξονα του σπιτιού. Όταν η κλίση είναι αρκετή, προσφέρει αρκετό ωφέλιμο χώρο στη σοφίτα. Τετράριχτη στέγη. Και οι τέσσερις πλευρές τού σπιτιού καλύπτονται από επικλινείς επιφάνειες της στέγης. Μονόριχτη στέγη. Λέγεται και ανάλογο. Κατάλληλη κυρίως για κλιμακωτές κατασκευές, για οικόπεδα που βρίσκονται σε πλαγιά και για προσθήκες σε κτίρια.Σκήνωμα. Τετράριχτη στέγη σε μορφή πυραμίδας. Μόνο όταν έχει μεγάλη κλίση, προσφέρει αρκετό κατοικήσιμο χώρο.Στέγη επίπεδη. Η γνωστή ταράτσα που κυριάρχησε στη δεκαετία του '60 και γρήγορα αντικαταστάθηκε από πιο «ώριμες» κατασκευές.

Ο ξύλινος σκελετός τής στέγης

Βασικά στοιχεία του σκελετού είναι τα ζευκτά, περισσότερο γνωστά σαν ψαλίδια. Έχουν σχήμα τριγώνου. Τοποθετημένα όρθια στη σειρά ορίζουν δύο ορθογώνιες επικλινείς επιφάνειες. Κάθε ψαλίδι αποτελείται από δύο λοξά δοκάρια που λέγονται αμείβοντες και ένα οριζόντιο δοκάρι (βάση του τριγώνου), τον ελκυστήρα. Ανάλογα με το άνοιγμα μεταξύ των δύο πλαϊνών τοίχων, το ψαλίδι ενισχύεται με κάθετα και λοξά λεπτότερα δοκάρια, τις μηκίδες  ποδός  στις κάτω γωνίες του τριγώνου και την κορυφομηκίδα, που ενώνει τις κορυφές. Παράλληλα με δις μηκίδες, «τρέχουν» στις επάνω πλευρές των ψαλιδιών οι τεγίδες, καδρόνια πολύ λεπτότερα, που μαζί με τις επιτεγίδες σχηματίζουν την ξύλινη σχάρα για τη στήριξη των κεραμιδιών. Συχνά η σχάρα αυτή «πετσώνεται», δηλαδή ντύνεται με λεπτές σανίδες, ανάλογο με το είδος τής κεραμοσκεπής.

Διαμόρφωση και επικάλυψη της στέγης

Τα παραδοσιακά πήλινα κεραμίδια διακρίνονται σε επίπεδα, κοίλα, πτυχωτά και σε τύπους που προκύπτουν από συνδυασμούς των τριών κατηγοριών με μικρότερο βάρος και ευκολότερη τοποθέτηση. Έτσι, από συνδυασμό κοίλων και επίπεδων προήλθαν τα ρωμαϊκά και τα ολλανδικά κεραμίδα, από συνδυασμό επίπεδων και πτυχωτών τα γαλλικά. Υπάρχουν και τα εντελώς επίπεδα κεραμίδια, γνωστά σαν «ουρές κάστορα», τα οποία σπάνια χρησιμοποιούνται στην εποχή μας. Τη θέση τους έχουν πάρει τα λεγόμενα δετά ή κρεμαστά πλακέ κεραμίδα, ενώ τη θέση των κλασικών βυζαντινών έχουν πάρει ορισμένοι τύποι ρωμαϊκών και ολλανδικών κεραμιδιών. Μια μεγάλη σειρά ειδικών κεραμιδιών χρησιμεύει στη σωστή διαμόρφωση της στέγης. Αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για κορυφές, τελειώματα και συναρμογές, που προσφέρουν πρακτικές λύσεις για κάθε ιδιόμορφο ή προβληματικό σημείο, εξασφαλίζοντας τον αερισμό τής στέγης, την καλή συναρμογή της με τους τοίχους, τη σωστή διαμόρφωση της κορυφογραμμής (κορφιάς τής στέγης), τη διαμόρφωση γύρω από την καμινάδα και άλλα καίριας σημασίας ζητήματα.

 

 

Δείτε τα επόμενα βήματα

 

 

 

1) Οικόπεδο

2) Τοπογραφικό

3) Έδαφος και Υπέδαφος

4) Χάραξη και Εκσκαφές

5) Θεμέλια

6) Οργάνωση Εργοταξίου

 

 

7) Χτίσιμο  τοίχων

8) Ηχομόνωση στα Δάπεδα

9) Κουφώματα

10) Σύνδεση νερού

11) Ηλεκτρολογικό Δίκτυο

12) Στέγη με Κεραμίδια

 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Χορηγοί
Forum
Δικτυακοί Τόποι

Πελάτες μας

Τεχνικές Πωλήσεων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Web Hosting

Κατασκευή web site
Banner Διαφημιστικά
Μηχανές αναζήτησης
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Συμβουλές Επιτυχίας

 

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS


Μαντινάδες
Αστεία-Ανέκδοτα
Ευκαιρίες

Χάρτης Ελλάδος
Μαγειρική

Κοσμήματα
Ονομαστικές Εορτές

Μοναδικές Φωτογραφίες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Του κόσμου τα παράξενα

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 

Λιμουζίνες
Ακίνητα
Ξενοδοχεία
Ταξίδια
Αγγελίες

Προκάτ