<<ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ>>

 Χρειάζεται βεβαίωση ΤΑΠ (ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)

11ο Βήμα

Ηλεκτρολογικό Δίκτυο.

 

Για την έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ, ο κάτοχος ακινήτου πρέπει να έχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α)Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η.

β)Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου.

 

Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν, για να εκτιμηθεί το ακριβές σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου, προκειμένου στη συνέχεια να υπολογιστεί επακριβώς το ύψος των ανταποδοτικών τελών (Δημοτικοί Φόροι, Δημοτικά Τέλη), καθώς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.Η καταβολή των ανταποδοτικών τελών, καθώς και του ΤΑΠ, γίνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, εφόσον το εν λόγω ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Εάν δεν ηλεκτροδοτείται, τότε ο Δημότης πρέπει να προσέλθει στο ως άνω αρμόδιο Τμήμα (προσκομίζοντας μόνο το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου), προκειμένου να συμπληρώσει τις απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις (διατίθενται από την Υπηρεσία), να υπολογιστούν τα Δημοτικά Τέλη και το ΤΑΠ και να καταβληθούν κατόπιν απ΄ευθείας στο Ταμείο του Δήμου.

 

 

*Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανταποδοτικά τέλη βαρύνουν το μισθωτή του εν λόγω ακινήτου, ενώ το ΤΑΠ βαρύνει αποκλειστικώς τον ιδιοκτήτη.

 

Δείτε τα επόμενα βήματα

 

 

 

1) Οικόπεδο

2) Τοπογραφικό

3) Έδαφος και Υπέδαφος

4) Χάραξη και Εκσκαφές

5) Θεμέλια

6) Οργάνωση Εργοταξίου

 

 

7) Χτίσιμο  τοίχων

8) Ηχομόνωση στα Δάπεδα

9) Κουφώματα

10) Σύνδεση νερού

11) Ηλεκτρολογικό Δίκτυο

12) Στέγη με Κεραμίδια

 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Χορηγοί
Forum
Δικτυακοί Τόποι

Πελάτες μας

Τεχνικές Πωλήσεων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Web Hosting

Κατασκευή web site
Banner Διαφημιστικά
Μηχανές αναζήτησης
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Συμβουλές Επιτυχίας

 

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS


Μαντινάδες
Αστεία-Ανέκδοτα
Ευκαιρίες

Χάρτης Ελλάδος
Μαγειρική

Κοσμήματα
Ονομαστικές Εορτές

Μοναδικές Φωτογραφίες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Του κόσμου τα παράξενα

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 

Λιμουζίνες
Ακίνητα
Ξενοδοχεία
Ταξίδια
Αγγελίες

Προκάτ