<<ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ>>

 

Όλα τα στάδια των εργασιών πρέπει να προγραμματιστούν με ακρίβεια και να γίνει ένα μελετημένο σχέδιο για την όσο το δυνατόν λειτουργικότερη οργάνωση του χώρου.

 

6ο Βήμα

Η οργάνωση του εργοταξίου.

Χρονικά και χωροταξικά απαιτείται πλήρης συντονισμός. Έτσι μόνο θα μπορείτε να προσδοκάτε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα και να αποφύγετε το  ρίσκο για την ποιότητα της δουλειάς και για την ασφάλεια των εργαζομένων. Η εύκολη προσπέλαση έχει μεγάλη σημασία. Τα φορτηγά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αναστροφής και οπισθοπορείας. Η κλίση τής ράμπας στη φάση των εκσκαφών πρέπει να μην υπερβαίνει το 20% και να προβλεφθεί κοντινός χώρος απόθεσης των μπάζων. Σημασία έχει και η θέση τού γερανού, αν αυτός κριθεί απαραίτητος. Διαλέγετε τη θέση με βάση το μήκος τού βραχίονα, ο οποίος καθορίζει την ακτίνα του πεδίου δράσης του.Κανονικά, στην περιοχή των εργασιών πρέπει να βρίσκονται Τα στοιχεία οριοθέτησης της οικοδομής,οι χώροι για τα βαριά δομικά υλικά μία θέση από την οποία ο γερανός θα παίρνει κατευθείαν τα υλικά από τα φορτηγά, χώροι για τις μπετονιέρες, τα σιλό, Έξω από την περιοχή των εργασιών πρέπει να βρίσκονται: Παραπήγματα γραφείων και αποθηκών και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα των εργαζομένων.

 

 

*Με τη σωστή διαρρύθμιση των χώρων εξοικονομείται χρόνος και χρήμα και διευκολύνεται η τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

 

 

Δείτε τα επόμενα βήματα

 

 

 

1) Οικόπεδο

2) Τοπογραφικό

3) Έδαφος και Υπέδαφος

4) Χάραξη και Εκσκαφές

5) Θεμέλια

6) Οργάνωση Εργοταξίου

 

 

7) Χτίσιμο  τοίχων

8) Ηχομόνωση στα Δάπεδα

9) Κουφώματα

10) Σύνδεση νερού

11) Ηλεκτρολογικό Δίκτυο

12) Στέγη με Κεραμίδια

 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Χορηγοί
Forum
Δικτυακοί Τόποι

Πελάτες μας

Τεχνικές Πωλήσεων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Web Hosting

Κατασκευή web site
Banner Διαφημιστικά
Μηχανές αναζήτησης
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Συμβουλές Επιτυχίας

 

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS


Μαντινάδες
Αστεία-Ανέκδοτα
Ευκαιρίες

Χάρτης Ελλάδος
Μαγειρική

Κοσμήματα
Ονομαστικές Εορτές

Μοναδικές Φωτογραφίες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Του κόσμου τα παράξενα

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 

Λιμουζίνες
Ακίνητα
Ξενοδοχεία
Ταξίδια
Αγγελίες

Προκάτ